T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi

Müdür Yardımcısı Göknur OVALIGÖKNUR OVALI_Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü_2.JPG

Müdür Yardımcısı

Göknur OVALI

1975 yılında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde doğdu. Eğitiminin ilk ve ortaöğretimini Gazi Ortaokulu’nda,lise eğitimini Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlayan Ovalı, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

İş ve çalışma hayatının ilk yirmi yılı süresince, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir HastalıklarıEğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşireliği, gelir tahakkuk büro yöneticiliği ve son olarak müdüryardımcılığı görevlerini yerine getirdi. 2013 - 2014 döneminde İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Kurumu GenelSekreterliği’nde Uzman Personel olarak görev yapan Ovalı, 2014 yılı Şubat ayı itibariyle İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’ndeMüdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.