Üroloji / Op. Dr. Fahri Sinan AKŞİT
23 Haziran 2020


Op. Dr. Fahri Sinan AKŞİT

ÜROLOJİ

Eğitim

Tıp Doktoru

1988 -1994,İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Üroloji Uzmanı

1994 – 1999,Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji İhtisası

Deneyim

2003 – 2005,Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Öğretim Görevlisi

2005 – 2008,Hospitalium Çamlıca

2008 – 2010,Florance Nightingale Gayrettepe/Metropolitan

2010 – 2013,Özel Universal İtalyan Hastanesi

2013 – 2016,Özel Yeni İklim Hastanesi

2016 – 2018,Özel Medigold Sultan Hastanesi

2018 – 2019,Özel Hastane34,Özel Alibey Hospital

2019 – Halen İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Tıbbi İlgi Alanları

Üro-Onkoloji,

Endo-Üroloji

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Üroloji Derneği

Üroonkoloji Derneği

Androloji Derneği

Ankara Üroloji Derneği

Avrupa Üroloji Derneği      

Endoüroloji Derneği         

Çocuk Ürolojisi Derneği

Jinekolojik Üroloji Derneği

Bilimsel Yayınlar

1.Aydın,M.,Yıldırım .,Özkuvancı,Ü.,Berberoğlu,Y.,Akşit,S.,Canbazoğlu,N.,İşsever,H.:Tümör Dokusunda Yapılan Flowsitometrik DNA Analizinin Mesane Tümöründeki Prognostik Değeri,Haseki Tıp Bülteni,36(4):278-281,1998

2-Agreement of urıne culture results withwhole urine analysis in patients with urinary tract infections_ Mikrobiyoloji Bul, 2005 JUL; 39(3):409-10.

Eren A, Aksungar FB, Akşit S, Ozakkaş F, Saporta L.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar, Konferanslar ve Kongreler

ESU Teaching Course Update in Urological Oncology: 4-5 Ekim 1996, İzmir

3. Ankara Üroonkoloji Kursu 2-4 Ekim 1997, Ankara

Zeneca İlaç Klinik Çalışma Yürütme Kursu: 16 Nisan 1998, İstanbul

15.Ulusal Üroloji Kongresi kapsamında Erkek İnfertilitesi Kursu : 25-29 Ekim 1998,    

Antalya

4.Ankara &1.ESU Blacksea Urooncology Kursu : 30 Eylül-3 Ekim 1999, Antalya

ESU “Recent Advances in Laporoscopic Urology” Kursu : 8 Ekim 2000, İzmir

ESU “Urodynamics and Neurouropharmacolgy” Kursu : 8 Ekim 2000, İzmir

5.Ankara Üroonkoloji Kursu : 27-30 Eylül 2001,Ankara

Tüp Bebek hazırlama Kursu : 15 Ekim,2003 İstanbul

Sürekli Mesleksel Gelişim Etkinliklerinden Prostat Kanseri  ve Tedavi Yaklaşımları: 2 Nisan 2005, Mudanya

Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu:6-7 Eylül2005, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

7. Ankara Üroonkoloji Kursu : 22-09-2005 / 25-09-2005

 Androloji Sempozyumu: 20-23 Nisan 2006, İstanbul

ESU “UROONCOLOGY UPDATE 2006” Kursu: 11 Haziran 2006, Antalya

ESU “LAPOROSCOPİC UROLOGY UPDATE 2006” Kursu: 12. Haziran 2006, Antalya

“Klinik Araştırma Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar” toplantısı: 18 Ekim 2006, İstanbul

Endoüroloji Derneği 4. Perkütan Renal Cerrahi Kursu: 20 - 21 Ekim 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Endoüroloji Derneği 5. Perkütan Renal Cerrahi Kursu: 2-3 Haziran 2008, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Robotik Cerrahi Sempozyumu: 24 Ocak,2009, FNG Hastanesi-Gayrettepe,İstanbul

2nd ISTANBUL ROBOTIC UROLOGY SYMPOSIUM (in collobaration with  ERUS): 16-18 Haziran,2010.Istanbul,TURKEY

 

Ödüller

1.Robot assisted Laparoscopic diverticulectomy combined with photoselective vaporization of prostate. AR Kural, F Atuğ, H Akpınar, İ Tüfek, S Akşit

ERUS 2008: En iyi video ödülü: 5th European Robotiv Urology Symposiım, 10-12 Eylül 2008, Prag

En iyi 3. Video ödülü : 3rd Congress of Iranian Endourology & Urolaparoscopy Society , 29-31 Ekim, Tahran

2. Üreteropelvik Bileşke Darlıklarının Tedavisinde Robot Yardımlı Piyeloplasti : AR Kural, H Akpınar, İ Tüfek, S Akşit, F Atuğ

En iyi video dalında Mansiyon ödülü, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya