T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi

Staj İçin Gerekli BelgelerSTAJA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Sağlık Kurulu Heyet Raporu (‘’Staj yapmasında Engel Yok’’ ibaresinin olması gerekiyor)

2. Kimlik Fotokopisi

3. SGK Durum Belgesi

4. İSG Belgesi

5. Kan Tahlil Sonuçları: (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları)

Göz Muayenesi, Psikiyatri muayene sonuçları,

EKG ve Akc Grafi raporu

  • RADYOLOJİDE STAJA BAŞLAYACAKLAR İÇİN; Yukarıdaki Tetkiklere ek olarak, periferik yayma, TSH, serbest T4 tetkiki, dermotolojik muayene sonuçları

  • AMELİYATHANEDE STAJA BAŞLAYACAKLAR İÇİN;  Yukarıda ki Tetkiklere ek olarak; solunum fonksiyon testi sonuçları

  • PATOLOJİ LABORATUVARINDA STAJA BAŞLAYACAKLAR İÇİN; Yukarıdaki Tetkiklere ek olarak, Periferik yayma, solunum fonksiyon testi sonuçları,

  • DİYETİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN; Yukarıdaki Tetkiklere ek olarak hijyen Eğitimi belgesi,

  • ÇOCUK BÖLÜMÜ (HEMŞİRELİK) ÖĞRENCİLERİ İÇİN;  Yukarıdaki Tetkiklere ek olarak, Hepatit A ve suçiçeği ( Anti HAV IgG, Anti- VZN IgG) markerları,

  • YAŞLI BAKIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN; Yukarıdaki Tetkiklere ek olarak, suçiçeği (Anti- VZN IgG)

  • BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA STAJ YAPACAKLAR İÇİN; Yukarıdaki Tetkiklere ek olarak; Hepatit A (Anti-HAV IgG)

6. Aşı Kartı ( Hepatit B ve Tetanos aşısının yapılmış olduğunu gösteren)

7. Öğrenci Belgesi