Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

1-HASTA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

– Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, tespit edilen tehdit unsurlarına yönelik gerekli aksiyonların alınmasını ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak

2.BÖLGEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK VE HASTA ODAKLILIĞI SAĞLAMAK

– Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak
– Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde etkinlik,etkililik,hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamına odaklanan kaliteli bir uyumu artırmak

3.SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI OLUŞTURMAK VE UYGUNLUK SAĞLAMAK

– Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak
– İşe uygun personel istihdam etmek
– Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak

4-PRATİK EĞİTİM İÇİN GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAK , ETKİNLİK VE ETKİLİLİĞİ SAĞLAMAK

– Tüm hastane çalışanlarına eğitimi yoğunlaştırarak katılımın artırılmasını sağlamak
– Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
– Planlanan eğitim hedeflerini belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmek

5-KAYNAKLARI ETKİN KULLANARAK BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK

– Hastanemiz hizmetleri ile ilgili reklam ve tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısını artırmak

6-HASTANE HİZMETLERİNDE ZAMANLILIĞI SAĞLAMAK

– Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığı belirlenerek verilmesini sağlamak
– Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak
– Hastaların teşhis , tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında sonuçlanmasını sağlamak

7-HASTA HİZMETLERİNDE HAKKANİYETİ SAĞLAMAK

– Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında eşit haklarda yararlanması için mücadele vermek

8- TEKNOLOJİ KULLANARAK, YENİLİKÇİ UYGULAMALAR İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAMAK

-Sağlık hizmeti sunumunun yapıldığı her alanda, teknolojiden faydalanarak dijitalleşmek, kağıt kullanımını zorunlu haller dışında tamamen ortadan kaldırmak, çalışanlara pratik ve kolay çalışma ortamı sağlamak


11 Ocak 2023