Göz Hastalıkları / Op. Dr. Yeliz PALANCIOĞLU
08 Haziran 2018


29. Yeliz PALANCIOĞLU.jpg

Op. Dr. Yeliz PALANCIOĞLU

 

GÖZ HASTALIKLARI

Eğitim

Tıp Doktoru

1998 – 2004 İstanbul Cerrahpaşa (İngilizce) Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Uzmanı

2005 – 2010 Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim

2012 – 2015,Dünyagöz Hastanesi

2015 – 2016,Biruni Üniversitesi Hastanesi

2016 – 2017,Medicine Hastanesi

Halen İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Tıbbi İlgi Alanları

Şaşılık

Oküloplasti

Katarakt

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Oftalmoloji Derneği

Bilimsel Yayınlar

  1. Ekici B, Yıldırım Y, Ucar D, Tatlı B. Long sleep duration and frequent day-time naps of the infants can be protective for vigabatrin-induced visual field defects. Ann Indian Acad Neurol. 2012; 15(4):350-1

2. Tuncer S,Oray M,Yildirim Y,Camcioglu Y,Tugal-Tutkun I.Bilateral intraocular calcification in necrotizing cytomegalovirus retinitis.Int Ophthalmol.2014;34(5):119-22

3. Uçar D,Atalay E,Özyazgan Y,Özkök A,Yıldırım Y.An exceptional case of full-thickness macular hole closure in a patient with Behçet disease.Ocul Immunol Inflamm.2014;22(1):79-81

4. Ucar D, Yıldırım Y, Gultekin G, Ozyazgan Y, Emul M. Temperament and Character Traits in Patients with Behçet's Disease with/without Eye Involvement. Semin Ophthalmol. 2015 Aug 20:1-6.

5. Ucar D, Uygunoglu U, Dikkaya F, Yıldırım Y, Yuksel-Elgin C, Saip S, Siva A,Ozyazgan Y. Retinal nerve fiber layer structure abnormalities in patients with Neuro-Behcet's disease. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Jul;253(7):1181-5.

1. Yıldırım Y, Yılmaz S, Ayhan E, Saygı S, Yanaral F, Zubarioğlu UA, Kasapçopur Ö, Arısoy N. Sağlıklı Okul Çocuklarında Eklem Hipermobilitesi Sıklığı. Türk Pediatri Arşivi 2005;40:83-86

Pediatrik Katarakt Cerrahisinde İntraoperatif Enoxaparin Kullanılmasının Erken Dönem Postoperatif Seyre Etkisi. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. (Poster)

2. Yıldırım Y,Arslan OŞ,Özdamar A,Cicik E,Dikici K,Keklikçi U,Arıcı C,Özkök A. Keratoplasti Sonrası Terapötik Bandaj Kontakt Lens Kullanımının Donör Kornea Epitel İyileşmesine Etkisi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum).

3. Arslan OŞ,Özdamar A,Dikici K,Özkök A,Buttanrı B,Gürsoy H,Yıldırım Y. Descement soyulmalı otomatize endotelyal keratoplasti (DSAEK) ile ilk deneyimlerimiz. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum).

4. Arslan OŞ,Özkök A,Yıldırım Y. Penetran Keratoplasti Esnasında Travmatik Aniridi Reparasyonu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. (Video Sunumu).

5. Yıldırım R,Arslan OŞ,Özdamar A,Buttanrı B,Arıcı C,Özkök A,Yıldırım Y. Keratorefraktif Laser Cerrahisi Sonrası Gelişen Korneal Ektazinin Cerrahi Olarak Tedavi Edilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum).

6. Yıldırım Y,Arslan OŞ,Cicik E,Özdamar A,Arıcı C,Hasheminia A,Tuncer İ. İki Taraflı Keratoplasti ( lamellar ve/veya penetran ) Uyguladığımız Olgularımızın Uzun Dönemde Değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

7. Polat N,Arslan OŞ,Toker Mİ,Tamçelik N,Sarıcı A,Yıldırım Y. Keratoplasti Gerektiren Travmatize Gözlerde Komplike Glokom Tedavisinde Ahmed Glokom Valf Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum).

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar, Konferanslar ve Kongreler

--

Ödüller

--