Bilimsel Çalışma Başvuru Evrakları
14 Temmuz 2021


1) Bilimsel Araştırma Başvuru Dilekçesi

2)  Bilimsel Araştırma Başvuru Formu 
 
3) Bilimsel Araştırma Ön İzin Formu

4) Bilimsel Çalışma Bilgi İsteme Formu

5) Taahhütname 

6) Bütçe Taahhütnamesi

7) Sorumlu/Yardımcı Araştırmacı/ Koordinatör Öz Geçmişleri  

8) Etik Kurul Onay Belgesi  

9) Anket / Ölçek Formu (Araştırma Kapsamında Kullanılacak ise)

Yukarıdaki belgeler doldurulduktan sonra Hastanemiz Eğitim Hemşiresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Dahli: 55527/ D Blok 7. Kat Eğitim Birimi