Meslek Hastalıkları Polikliniğimiz Açılmıştır
01 Şubat 2018

Meslek Hastalıları Nedir, Neden Önemlidir?

·          Meslek Hastalıkları meslekle-işle ilgili hastalıklardır.

·         Yasal tanım ise şu şekildedir: "Meslek hastalıkları, Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleridir" (506 sayılı SSK Kanunu Mad.11B).

Meslek hastalıklarının Genel Özellikleri:

* Kendine özgü bir klinik tablo,

* İyi belirlenmiş hastalık etkeni,

* Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu,

* Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,

* Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının (görülme sıklığı) yüksek olmasıdır.

·         Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması o hastalığı yâda sonuçlarını ortadan kaldırmadığı gibi sonuçların işçi, sigorta sistemi, ülke ve işveren için ağırlaştırır.

Meslek Hastalığı Önlenebilir mi?

Kesinlikle önlenebilir

Önlemek için:

*         Kayıt dışı, sigortasız işçi çalıştırılmamalı

*         İşe giriş muayenelerinde sağlık durumu uygun olmayanlar o işe alınmamalıdır.

*         Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen işler için daha kapsamlı bir inceleme ile "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışır Raporu" alınmalıdır

*         Meslek Hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan, yapılan işin özelliği, karşılaşılan riskler dikkate alınarak gerekli Laboratuar ve Radyolojik incelemeler yapılarak hastalıkların erken tanısını koymak amacı ile düzenli periyodik muayeneler yapılmalıdır.

*         İşyeri ortamında:

*         Hijyen kurallarına uyulmalı, çay ve yemek molalarından önce mutlaka eller bol sabunlu su ile yıkanmalı,

*         İşyerinden ayrılmadan önce duş yapılabilmesi için yeterli duş bulunmalı,

*         Her işçinin iş kıyafetleri ve harici kıyafetlerin ayrı ayrı bölümlerde bulunduğu elbise dolapları olmalı,

*         Yeterli ve temiz havalanma sağlanmalı,

*         İşin özelliğine göre sık sık ve sürekli eğitimler verilmeli,

*         İşin özelliğine göre, ortaya çıkan zararlı etkenler uygun tekniklerle uzaklaştırılarak izin verilen değerlerin üzerine çıkmasına engel olunmalı,

*         Gerekiyorsa maske tıkaç vs gibi kişisel koruyucular kullanılmalı,

*         Mümkün ise işyeri hekimi istihdam edilmeli, değilse ortak işyeri hekimi temin edilmeye çalışılmalı,

*         İşyeri hekimi, Sigorta Müfettişi, İSGÜM veya Meslek Hastalıkları Hastanesi görevlilerinin uyarı ve tavsiyelerine dikkatle uyulmalı,

*         Ortamdan uzaklaştırma amacı ile istirahat verilmiş ise, ekonomik nedenler, kalifiye eleman bulamama veya işi zamanında yetiştirme gibi bahaneler ileri sürülmemeli, istirahat kesinlikle uygulanmalı,

*         Hastane incelemeleri sonucu iş değişikliği kararı verilmiş ise, işveren yönünden çalıştıracak eleman bulamama, işçi yönünden işini kaybetme korkusu gibi nedenler ileri sürülmemeli, iş değişikliği mutlaka uygulanmalıdır.

*         Kontrol muayenelerine zamanında gidilmelidir.

Meslek Hastalıkları Polikliniği İçin Ne Zaman ve Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Meslek Hastalıkları Polikliniği için her çarşamba günü poliklinik saatleri içerisinde, C Blok Zemin Katta bulunan Meslek Hastalıkları Polikliniği'ne direkt olarak başvuru yapabilirsiniz.

Veya hastanemizde muayene olduğunuz hekim uygun gördüğü takdirde sizi Meslek Hastalıkları Polikliniği'ne yönlendirebilir.